Tìm kiếm
Sắp xếp theo...
 • Chiều dài: 163  cm
 • Chiều rộng: 83  cm
 • Chiều cao: 138 cm
 • Lớp phủ: Thép ống nhúng kẽm nóng, sơn tĩnh điện  
 • Vật liệu: D140x3.96mm, D90x3mm, D49x2mm, D76x3mm…vv. ­ Compact.  
 • Mua ngay
 • Chiều dài: 163 cm
 • Chiều rộng: 141 cm
 • Chiều cao: 135 cm
 • Lớp phủ: Thép ống nhúng kẽm nóng, sơn tĩnh điện 
 • Vật liệu: D140x3.96mm, D90x3mm, D49x2mm, D76x3mm…vv. ­ Compact. 
 • Mua ngay
 • Chiều dài: 163 cm
 • Chiều rộng: 99  cm
 • Chiều cao: 126  cm
 • Lớp phủ: ­Thép ống nhúng kẽm nóng, sơn tĩnh điện 
 • Vật liệu: D140x3.96mm, D90x3mm, D49x3mm, …vv 
 • Mua ngay
 • Chiều dài: 163  cm
 • Chiều rộng: 89 cm
 • Chiều cao: 135 cm
 • Lớp phủ: Thép ống nhúng kẽm nóng, sơn tĩnh điện 
 • Vật liệu: D140x3.96mm, D90x3mm,D49x2mm, D76x3mm…vv 
 • Mua ngay
 • Chiều dài: 82 cm
 • Chiều rộng: 74 cm
 • Chiều cao: 52 cm
 • Lớp phủ: Thép ống nhúng kẽm nóng, sơn tĩnh điện 
 • Vật liệu: D90x3mm, D49x3mm, …vv 
 • Mua ngay
 • Chiều dài: 220 cm
 • Chiều rộng: 74 cm
 • Chiều cao: 199 cm
 • Lớp phủ: Tất cả nhúng kẽm nóng - sơn tĩnh điện. 
 • Vật liệu: D90x3, D60x3, D49x3, D42x2.5, D34x2 
 • Mua ngay
 • Chiều dài: 216 cm
 • Chiều rộng: 74 cm
 • Chiều cao: 202 cm
 • Lớp phủ: Tất cả nhúng kẽm nóng - sơn tĩnh điện. 
 • Vật liệu: D90x3, D60x3, D49x3, D42x2.5, D34x2,... 
 • Mua ngay
 • Chiều dài: 174 cm
 • Chiều rộng: 104 cm
 • Chiều cao: 195 cm
 • Lớp phủ: Tất cả nhúng kẽm nóng - sơn tĩnh điện. 
 • Vật liệu: D90x3, D60x3, D42x2, D34x3,... 
 • Mua ngay
 • Chiều dài: 106 cm
 • Chiều rộng: 94 cm
 • Chiều cao: 195 cm
 • Lớp phủ: Tất cả nhúng kẽm nóng - sơn tĩnh điện. 
 • Vật liệu: Ống D90x3, D60x3, D34x1.9, D27x1.5,… 
 • Mua ngay
 
>